Over hypotheken

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is de meest eenvoudige hypotheekvorm die er bestaat. Elke periode lost u een vast bedrag af. Deze aflossing is zo opgebouwd dat u gedurende de looptijd, de lening geheel aflost. Bij een lineaire hypotheek van € 120.000 wordt gedurende 30 jaar elk jaar € 4.000 afgelost. U betaalt alleen rente over de restant schuld. Het eerste termijnbedrag is bij deze vorm het hoogst en daalt elke periode.

Tijdens de looptijd van de hypotheek lost u maandelijks een vast bedrag af. Uw maandelijkse lasten bestaan uit rente en aflossing. Door het aflossen wordt uw bruto maandlast en uw belasting-voordeel steeds kleiner. Hierdoor dalen uw netto maandlasten langzaam.

Wat zijn de voordelen?
Wanneer u snel de `top van uw hypotheek` af wilt lossen is een lineaire hypotheek interessant.

Wat zijn de nadelen?
De maandlast is in aanvang hoog. Doordat u snel aflost hoeft u steeds minder rente te betalen. Hierdoor profiteert u steeds minder van het fiscale voordeel.
Voor wie?
Een lineaire hypotheek is interessant voor mensen die op termijn hun inkomen zien dalen en snel de hypotheekschuld willen verlagen. Dit zijn meestal mensen met een hoog inkomen bij wie de VUT- of pensioengerechtigde leeftijd nadert.