Over hypotheken

Hybride hypotheek

De hybride hypotheek is een combinatie van een spaar- en een beleggingshypotheek.
Hierbij heeft u de mogelijkheid om, afhankelijk van de aandelenmarkt, te kunnen wisselen tussen de zekerheid van een spaarhypotheek (deze kent immers een gegarandeerd rendement gelijk aan de door u te betalen hypotheekrente) en het verwacht hogere rendement van een beleggingshypotheek. 

U kunt bij deze vorm ook kiezen voor een deels gegarandeerde uitkering. U `parkeert` dan een deel van uw premie op een vaste spaarrente en het andere deel gaat naar een andere soort belegging. U kunt zelf bepalen wat de verhouding tussen die delen is en u kunt dit ook tussentijds (deels of geheel) wijzigen.
De hybridehypotheek kenmerkt zich door de vrije keuze tussen sparen en beleggen. Voorziet u een slechte beursperiode dan spaart u en andersom belegt u. Tijdens de looptijd betaalt u rente en premie. Afhankelijk van het beursklimaat beslist u of u deze premie en/of de reeds opgebouwde waarde belegt of stort op de spaarhypotheekrekening.


Wat zijn de voordelen?
De hybride hypotheek kent een grote mate van flexibiliteit. U kunt per inleg bepalen wat u wilt doen. Wilt u zekerheid, dan spaart u. Wilt u een verwacht hoger rendement, dan belegt u.

Wat zijn de nadelen?
Een nadeel van de hybride hypotheek is de bewerkelijkheid en het moment van uw keuze. U heeft een aardig inzicht in de economische vooruitzichten nodig om steeds de goede keuzes te maken. U kiest wellicht op grond van korte termijn mutaties, terwijl uw hypotheek een lange looptijd heeft.

Voor wie?
De hybride hypotheek is interessant wanneer u vertrouwen in beleggen hebt, maar ook de zekerheid wenst van een gegarandeerd rendement indien het minder gaat. U kunt dan switchen naar sparen.
De hybride hypotheek en de huidige belastingwetgeving. De fiscale regels zijn identiek aan de beleggingshypotheek.