Over hypotheken

Beleggingsrekening hypotheek

Een beleggingsrekening hypotheek bestaat uit drie delen:
1). Het leningdeel (de hypotheek)
2). Een beleggingsrekening en
3). Overlijdensrisico verzekering. 

Voor het leningdeel betaalt u maandelijks (fiscaal aftrekbare) rente. Op de beleggingsrekening legt u maandelijks een bedrag in voor een belegging. Deze beleggingspot lost aan het einde van de looptijd, doorgaans 30 jaar, (een deel van) de hypotheek in een keer af. Voor de overlijdensverzekering betaalt u een premie. Deze verzekering zorgt ervoor dat er een kapitaaluitkering komt als u en/of uw partner onverhoopt overlijdt. 


Deze hypotheekvorm heet beleggingsrekening hypotheek omdat u met de inleg wordt belegd in beleggingsfondsen.  Deze fondsen variëren in risico profiel. Dit kunt u zelf (deels) bepalen. Bij een aantal geldverstrekkers kunt u invloed uitoefenen op de te kiezen beleggingsfondsen en zelfs, indien u dat nodig vind, hier tussentijds nog wijzigingen in aanbrengen.

Aan het einde van de looptijd lost u uw hypotheekschuld (of deels) af met de waarde van de beleggingsrekening. Tijdens de gehele looptijd betaalt u naast rente, een inleg en/of een premie voor de overlijdensverzekering.


Wat zijn de voordelen?
Vrijheid, flexibiliteit, vermogensopbouw, overlijdensrisicodekking en optimale benutting van het rentevoordeel. Bij de beleggingsrekening hypotheek kunt u (deels) zelf bepalen hoe u belegt. U kunt dit wel naderhand nog (soms tegen kosten, soms kosteloos) veranderen. De hoogte van de inleg en de premie wordt aangepast aan uw beleggingsprofiel, aan uw op te bouwen kapitaal en aan het overlijdensrisico kapitaal. Hierdoor is de beleggingshypotheek ook een van de voordeligste hypotheekvormen. Indien het saldo van de beleggingsrekening hoger is dan het hypotheekbedrag is het meerdere niet fiscaal belast.


Wat zijn de nadelen?
Indien je belegt, neem je risico´s. We kennen allemaal de slogan: `rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst`. De beleggingsopbrengst kan wel eens lager zijn dan verwacht. Daar tegenover staat een lange beleggingshorizon van doorgaans 30 jaar. De waarde van de beleggingsrekening is belast in Box 3. Wanneer de waarde (inclusief uw overige vermogen en schulden) binnen de vrijstelling valt behoeft er niets betaald te worden. Dit vrijstellingsbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Indien u saldo sparen en beleggen boven de vrijstelling uitkomt betaald u 1,2% vermogensrendementsheffing over het saldo boven de vrijstelling. 


Voor wie?
Iedereen die wil profiteren van een lage maandlast en een goed verwacht rendement op zijn betaalde spaarpremies.

De beleggingsrekening hypotheek en de huidige belastingwetgeving.
De beleggingsrekening die u aangaat is belast in Box 3, Sparen en Beleggen. Er geldt een een vrijstelling voor uw totale vermogen vermindert met uw schulden. Indien u boven de vrijstelling uitkomt moet u over het meerdere 1,2% vermogensrendementsheffing betalen.